NOEMIS - Naravovarstvena in okoljska etična misel na Slovenskem

Jurij Dobravec
Glej spletni dnevnikIdejalist
o naravi in naravovarstvu
OBJAVE S PODROČJA NARAVOVARSTVENE ETIKE

Laudato si' na poti v katoliški princip eko-dia-loga. (2016)
Res novae št. str. 50-79
separat

Filozofija narave po Jožetu Hlebšu. Knjižna ocena. (2016)
Revija Zvon 2016 št.5, str. 75-76

Razmernostna etika in ekologija. (2016)
Revija Zvon 2016 št.3/4, str. 60-65

Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane. (2016)
Revija Vzgoja, št. 68

Kako je papež Frančišek s pomočjo naravoslovnih in družboslovnih ugotovitev izpeljal etiko. (2015)
besedilo in posnetek

Na tej poti si zapojmo (2015)
Laudato Si' – Hvaljen bodi – papeževa okrožnica o skrbi za naš skupni dom
Zvon 2015/4 str. 11

Pravičnost v odnosu med človekom in naravo (2014)
celoten članek (Zvon 2014/2 str. 22)

Nekateri vidiki in vplivi etike Petra Singerja na tradicionalno zahodno kulturo in odnos človek - narava (2014)
celoten članek

Maturana in Varela, in odnosnostni darvinizem (2014)
celoten članek

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo (2013/14)
celoten članek (Zvon 2013/6 str. 22)
predloge predavanja 2014
povzetek in seznam virov k objavi v reviji Zvon 2013/6

Hans Jonas in vizija nerecipročne etike (2013)
celoten članek

Delati dobro, ljudi in za naravo
uvodnik o Albertu Schweitzerju k reviji Zvon 2013/4


Čistost v odnosu med človekom in naravo (2011)
celoten članekStarejše objave
Pomen povezanosti biologije in etike za varstvo narave v zavarovanih območjih (2010)
Filozofija narave in varstvo narave /
The philosophy of nature and nature conservation (2003)

Duhovni temelj pri varovanju narave (2002)
Pogledi na varstvo narave (2001)
Kako v resnici varujemo naravo ? (1992)


Spletna stran
NOEMIS
ima namen prispevati k povezovanju misli v dobro narave
in njenega človeka.

Pravice vsebin pridržane Društvu JARINA Bohinj
Mnenja in nasveti dobrodošli na noemis@jarina.org