NOEMIS - Naravovarstvena in okoljska etična misel na Slovenskem

Jurij Dobravec
Glej spletni dnevnik Idejalist
o naravi in naravovarstvu
OBJAVE S PODROČJA NARAVOVARSTVENE ETIKE

Triglavska roža med simboliko in stvarnostjo
Studia mythologica Slavica št. 21, (2018) str 129-146

Zlatorog in njegova narava
Revija Zvon 2018 3/4 str 94


Pripombe in predlogi na Nacionalni program vrstva okolja 2030, s posebnim poudarkom na NPVN
(2017) oddane na Ministrstvo za okolje in prostor


Vrednotenje narave in ekološka funkcija lastnine (2017)
Res novae Letnik 2, 2017, številka 2
Barvne priloge

1000 kratkih sporočil papeža Frančiška v Slovenščini (prevod)
1000@Ponitfex

Deepness of Fairy Tales for Alpine Environmentalism in Athropocene (2017)
Prispevek na konferenci Mountains and Sacred Landscapes
International Society for the Study of Religion, Nature and Culture
(ISSRNC) New York, April 2017.
spletna gradiva za predavanje
Konferenčni zbornik

Evangelij po stvarstvu - Izbrani poudarki okrožnice Laudato si' papeža Frančiška (2016)
noemis Serija Laudato si'

Laudato si' na poti v katoliški princip eko-dia-loga. (2016)
Res novae št. str. 50-79
separat

Filozofija narave po Jožetu Hlebšu. Knjižna ocena. (2016)
Revija Zvon 2016 št.5, str. 75-76

Razmernostna etika in ekologija. (2016)
Revija Zvon 2016 št.3/4, str. 60-65

Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane. (2016)
Revija Vzgoja, št. 68

Kako je papež Frančišek s pomočjo naravoslovnih in družboslovnih ugotovitev izpeljal etiko. (2015)
besedilo in posnetek

Na tej poti si zapojmo (2015)
Laudato Si' – Hvaljen bodi – papeževa okrožnica o skrbi za naš skupni dom
Zvon 2015/4 str. 11

Pravičnost v odnosu med človekom in naravo (2014)
celoten članek (Zvon 2014/2 str. 22)

Nekateri vidiki in vplivi etike Petra Singerja na tradicionalno zahodno kulturo in odnos človek - narava (2014)
celoten članek

Maturana in Varela, in odnosnostni darvinizem (2014)
celoten članek

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo (2013/14)
celoten članek (Zvon 2013/6 str. 22)
predloge predavanja 2014
povzetek in seznam virov k objavi v reviji Zvon 2013/6

Hans Jonas in vizija nerecipročne etike (2013)
celoten članek

Delati dobro, ljudi in za naravo
uvodnik o Albertu Schweitzerju k reviji Zvon 2013/4


Čistost v odnosu med človekom in naravo (2011)
celoten članekStarejše objave
Pomen povezanosti biologije in etike za varstvo narave v zavarovanih območjih (2010)
Filozofija narave in varstvo narave /
The philosophy of nature and nature conservation (2003)

Duhovni temelj pri varovanju narave (2002)
Pogledi na varstvo narave (2001)
Kako v resnici varujemo naravo ? (1992)


Spletna stran
NOEMIS
ima namen prispevati k povezovanju misli v dobro narave
in njenega človeka.

Pravice vsebin pridržane Društvu JARINA Bohinj
Mnenja in nasveti dobrodošli na noemis@jarina.org