NOEMIS - Naravovarstvena in okoljska etična misel na Slovenskem

Jurij Dobravec
Glej še spletni dnevnik Idejalist
o naravi in naravovarstvu

in
celoten seznam objav


OBJAVE S PODROČJA NARAVOVARSTVENE ETIKE


The Fisherman and His Wife: From Eco-apocalypse and Eco-anxiety to Cyclical Coexistence
After Earth? Religion and Technology on a Changing Planet. 2023 ISSRNC Conference, February 2-5, 2023, Arizona State University
Program (page 27)
presentation / predstavitev
application and lecture / besedilo prijavnice in predavanja s slovenskim prevodomZapostavljeni podatkovni nizi v naravovarstvu – podatek nič
Trdoživ, bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 2022-02
celotna številkaConsensus as a basis for new ethics in Laudato si’ Encyclical?
IRAS Conference, June 27-July 4, 2020, The Institute on Religion in an Age of Science, Star Island (New Hampshire),
(sprejeto, prestavljeno na junij 2021, odpovedano)
Accepted ApplicationOzelenela popotna palica svetega Krištofa
Studia mythologica Slavica 2020
celoten članek


Ekološka inteligentnost za tri stebre opolnomočenja naravovarstva:
podatkovna ozaveščenost, poznavanje prava in komunikacijske veščine
BESEDILO povzetek

Fisherman in no. 19 of the Grimms’ tales: eco-anxiety or reverence? (accepted paper)
ISFNR Zagreb 2021
(NAPOVED - ABSTRACT)

Vizija razvoja in delovanja
Sektorja za ohranjanje narave
Ministrstva za okolje in prostor
Besedilo za kandidaturo

Spomenica 2020
o prihodnosti odnosa med človekom in ostalo naravo v Sloveniji
pobuda Ministrstvu za okolje in prostor novembra 2019
noemis.jarina.org

Prihodnost narave in odnos človeka do nje
Posvet Prihodnost narave in ..., ZRSVN 2019

Zrak, voda, živa bitja in France Avčin
Življenje in tehnika, 11/2019


To Mitigate or to Adapt? Greening as Reflects in Fairy-tales and Legends.
Example of St. Christopher’s Walking-stick

Konferenca ISSRNC 2019 in IAHR
Religion/Water/Climate - Changing Cultures and Landscape;
Cork University, Ireland


Okrožnica papeža Frančiška Laudato si'.
Nov slovenski prevod s pojmovnim kazalom

COMPOSED INDEX to Encyclical Laudato si'.
persons – places – organizations – subjects – conceptions


Triglavska roža med simboliko in stvarnostjo
Studia mythologica Slavica št. 21, (2018) str 129-146

Kritično mišljenje in demokracija
Življenje in tehnika, 3/2019, str. 38-49

Ekosistemske storitve ali Koliko stane sočni zahod?
Življenje in tehnika, 12/2018, str. 22-31

Zlatorog in njegova narava
Revija Zvon 2018 3/4 str 94


Pripombe in predlogi na Nacionalni program vrstva okolja 2030, s posebnim poudarkom na NPVN
(2017) oddane na Ministrstvo za okolje in prostor


Vrednotenje narave in ekološka funkcija lastnine (2017)
Res novae Letnik 2, 2017, številka 2
Barvne priloge

1000 kratkih sporočil papeža Frančiška v Slovenščini (prevod)
1000@Ponitfex

Deepness of Fairy Tales for Alpine Environmentalism in Athropocene (2017)
Prispevek na konferenci Mountains and Sacred Landscapes
International Society for the Study of Religion, Nature and Culture
(ISSRNC) New York, April 2017.
spletna gradiva za predavanje
Konferenčni zbornik

Evangelij po stvarstvu - Izbrani poudarki okrožnice Laudato si' papeža Frančiška (2016)
noemis Serija Laudato si'

Laudato si' na poti v katoliški princip eko-dia-loga. (2016)
Res novae št. str. 50-79
separat

Filozofija narave po Jožetu Hlebšu. Knjižna ocena. (2016)
Revija Zvon 2016 št.5, str. 75-76

Razmernostna etika in ekologija. (2016)
Revija Zvon 2016 št.3/4, str. 60-65

Laudato si' na presečišču vere, znanosti in etike – naravovarstveno ozadje in izzivi papeževe okrožnice
Revija Varstvo narave št 29 (2016), str. 31-48

Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane. (2016)
Revija Vzgoja, št. 68

Kako je papež Frančišek s pomočjo naravoslovnih in družboslovnih ugotovitev izpeljal etiko. (2015)
besedilo in posnetek

Na tej poti si zapojmo (2015)
Laudato Si' – Hvaljen bodi – papeževa okrožnica o skrbi za naš skupni dom
Zvon 2015/4 str. 11

Pravičnost v odnosu med človekom in naravo (2014)
celoten članek (Zvon 2014/2 str. 22)

Nekateri vidiki in vplivi etike Petra Singerja na tradicionalno zahodno kulturo in odnos človek - narava (2014)
celoten članek

Maturana in Varela, in odnosnostni darvinizem (2014)
celoten članek

Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo (2013/14)
celoten članek (Zvon 2013/6 str. 22)
predloge predavanja 2014
povzetek in seznam virov k objavi v reviji Zvon 2013/6

Hans Jonas in vizija nerecipročne etike (2013)
celoten članek

Delati dobro, ljudi in za naravo
uvodnik o Albertu Schweitzerju k reviji Zvon 2013/4


Čistost v odnosu med človekom in naravo (2011)
celoten članekStarejše objave
Pomen povezanosti biologije in etike za varstvo narave v zavarovanih območjih (2010)
Filozofija narave in varstvo narave /
The philosophy of nature and nature conservation (2003)

Duhovni temelj pri varovanju narave (2002)
Pogledi na varstvo narave (2001)
Kako v resnici varujemo naravo ? (1992)


Spletna stran
NOEMIS
ima namen prispevati k povezovanju misli v dobro narave
in njenega človeka.

Pravice vsebin pridržane Društvu JARINA Bohinj
Mnenja in nasveti dobrodošli na noemis@jarina.org